X

Lujakoti-kohteen hiilijalanjälki

Laskemme kaikkien kohteidemme hiilijalanjäljen ja teemme valintoja, joilla pyrimme sitä pienentämään.

Meneillään olevissa kehityshankkeissa tutkimme vähähiilisen betonin vaikutusta hiilijalanjälkeen. Lisäksi tutkimme vähämuovisempia materiaalivaihtoehtoja asuinrakentamisessa ja sitä, miten voisimme vähentää työmaille tulevien materiaalien suojapakkausten muovien määrää.

Materiaalit kiertoon

Työmaillamme lajittelemme jätteet mahdollisimman moneen jätejakeeseen, jonka jälkeen ne menevät kiertoon yhteistyökumppanimme Lassila & Tikanojan kautta. Kompensoimme työmailtamme syntyvän jätteen hiilijalanjäljen eli jätehuoltomme on hiilineutraalia.

Työmailtamme kerätyistä pakkausmuoveista teetämme roskapusseja, joita Lujakoti-asukkaat voivat käyttää vaikkapa muovinkeräyspusseina. Tämä edistää kiertotaloutta, kun materiaalit muuttavat muotoaan uusiksi materiaaleiksi kierrätyksen kautta.

Voit lukea Lujakodin kierrätyksestä ja ekologisuudesta lisää Etuovessa:

Lue lisää

Toimintamme hiilijalanjälki

Jokaisen kohteen hiilijalanjäljen lisäksi laskemme vuosittain rakennustoimintamme hiilijalanjäljen, jota pyrimme myös pienentämään. Toiminnan hiilijalanjäljessä merkittävimpiä tekijöitä ovat työmaidemme käyttämä energia, kuten sähkö, kaukolämpö ja polttoaineet.

Työmaidemme käyttämä sähkö on tuotettu 100% tuulivoimalla, jonka hiilijalanjälki on nolla.

Rakentamisen aikana rakennusta lämmitetään erityisesti kuivumisen takia. Vuodesta 2022 alkaen käytämme rakentamisen aikaisen lämmityksen polttoaineena aina Neste MY uusiutuvaa polttoöljyä © fossiilisten polttoaineiden sijaan. Neste MY uusiutuva polttoöljy tuotetaan tähderaaka-aineista ja sen hiilijalanjälki on noin 90% pienempi kuin tavallisen polttoöljyn. Polttoöljyn lisäksi työmaamme käyttävät lämmitykseen kaukolämpöä, johon pyrimme myös valitsemaan vähähiilisen vaihtoehdon.